Jste účetní a chcete rozjet svou praxi? Přidejte se do naší vzdělávací agentury "ÚČTUJ CHYTŘE a ONLINE"!

Chcete podnikat i v roce 2022?

V tom případě si přečtěte následující řádky, co se vše změnilo. Jaké jsou letos výše záloh na sociální a zdravotní pojištění? Změnila se nějak paušální daň?

V rámci podnikání jako OSVČ máte v zásadě tři možnosti, jak můžete vést své finance.

 1. pomocí tzv. daňové evidence – tj. evidujete si všechny příjmy a výdaje,
 2. pomocí tzv. výdajových paušálů (40, 60 či 80 %)
 3. pomocí tzv. daňového paušálu

U prvních dvou případů uplatňujeme slevu na poplatníka a tzv. zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Třetí způsob má svá specifika.

Sleva na poplatníka

Pro zaměstnance již platí po celý rok nová výše slevy na poplatníka. Podnikatelů se ale tato částka dotkne poprvé při sestavování daňového přiznání. Tak na to nezapomeňte. Sleva na poplatníka je nyní 27 840 Kč za rok. Sleva na manželku či manžela zůstává ve stejné výši jako v minulých letech, tj. je 24 840 Kč za rok.

Zálohy na sociální pojištění

Jako každý rok, tak i v letošním roce se zvedají minimální měsíční zálohy pro podnikatele, kteří podnikají na hlavní výdělečnou činnost ve výši 2 841 Kč z původních 2 588 Kč a na vedlejší činnost ve výši 1 137 Kč z původních 1 036 Kč. Zálohy jsou splatné jsou do konce daného měsíce. Na novou výši záloh přejdete měsíc po podání přehledu za rok 2021. V případě, že v tomto roce s podnikáním začínáte, platíte novou výši záloh od začátku roku.

Částka za dobrovolné nemocenské pojištění zůstává stejná ve výši 147 Kč/měsíc.

Zálohy na sociální pojištění nemusíte platit, pokud podnikáte na vedlejší činnost a váš roční příjem nepřekročí tzv. rozhodnou částku, která pro rok 2021 činí 93 387 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění

Stejně jako sociální pojištění, tak se zvedá i zdravotní pojištění, které nově činí 2 627 Kč oproti předchozímu 2 393 Kč.  Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná, zálohy musí zaplatit i osoba, která podniká na vedlejší činnost – ta není pouze povinná hradit zálohy každý měsíc (doplatí je na základě výpočtu v ročním přehledu) narozdíl od osoby, která podniká na hlavní činnost. Měsíční zálohy je třeba zaplatit do 8. dne následujícího měsíce.

Narozdíl od záloh na sociální pojištění se výše minimálních záloh mění již od ledna tj. pokud hradíte minimální zálohy, tak si změňte trvalý příkaz. Pokud jsou vaše zálohy vyšší než minimální, tak se do podání přehledu pro vás nic nemění.

Suma sumárum

Pokud tedy máte podnikání jako svou hlavní činnost, zaplatíte měsíčně na zálohách minimálně 5 468 Kč. Vložni jste zaplatili 4 981 Kč.

Paušální daň

Od 1. ledna 2021 OSVČ jedním formulářem a platbou splníte všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů. K paušální dani se přihlásíte dobrovolně a ulehčíte si tak zejména administrativu a ušetříte čas, který byste jinak strávili papírováním.

Stejně jako zálohy na sociální a zdravotní pojištění se zvedají každým rokem, zvedá se i paušální daň. Nyní v roce 2022 činí 5 994 Kč tj. zvedla se cca o 500 Kč z předchozích 5 469 Kč měsíčně. Paušální daň zahrnuje:

 • zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč,
 • pojistné na sociální zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 3 267 Kč
 • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

Článků kolem paušální dani je napsáno nespočetně, takže asi vypíchnu to nejdůležitější. K paušální daně se může přihlásit osoba, která:

 • má příjmy do 1 mil. Kč za rok,
 • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost – mimo identifikované osoby,
 • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
 • a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

Výhody paušální daně

 • veškeré platby si odbudete jednou částkou, tzn. nastavíte jeden trvalý příkaz k 18. v daném měsíci a máte vystaráno
 • nepotřebujete účetní apod.
 • nepodáváte daňové přiznání
 • hlídáte si pouze příjmy (pro případ, že byste překročili příjem milion korun za rok)
 • prý vás nebude kontrolovat finančí úřad 🙂

Ovšem mimo výše uvedené výhody, má paušální daň i nevýhody

 • neuplatníte si žádnou slevu na poplatníka
 • mentálně si limitujete rozvoj vaší firmy ze strachu, abyste nepřekročili roční příjem jednoho milionu
 • pokud využíváte paušálních výdajů 80 %, tak určitě neušetříte
 • u paušálních výdajů 60 % je to sporné a závislé právě na vašich dalších odpočtech
 • lze se k ní přihlásit  a odhlásit se z ní pouze 1x za rok a to do 10. ledna (pokud pro vás nepřestane platit jedna z výše uvedených podmínek)
 • ve chvíli, kdy překročíte limit, je třeba se odhlásit a zaplacené částky se rozpočítají do záloh na sociální a zdravotní pojištění, takže nakonec tu účetní potřebovat budete, pokud se s tím nechcete drbkat sami..

Paušální daň se tedy bez složitějších výpočtů vyplatí:

 • bezdětným a svobodným podnikatelům
 • podnikatelům, kteří si dále neuplatňují žádné jiné slevy na dani
 • podnikatelům, kteří uplatňují výdaje ve výši 40 %, případně i 60 %
 • chtějí své podnikání držet při zemi
 • podnikatelům, jejichž příjem je nad 500 000 Kč, pokud by jinak uplatňovali paušální výdaje ve výši 60 %, a nemají žadné jiné odpočty.

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Podnikatelé jej zašlou na místní finanční úřad, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budou daň paušálně odvádět. Pokud zahaujete podnikatelskou činnost po desátém lednu, můžete oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.

Chcete mít i ostatní čísla pod kontrolou, ale nechce se vám ještě platit účetní? Využijte nabídky tzv. podnikatelského minima v podobě online programu ÚČETNÍ KROKY PODNIKATELE, který každým rokem aktualizuji. Navíc jej nabízím v tomto období za zvýhodněnou cenu.

Zdroj: money.cz, finance.cz, cssz.cz

Komentáře