Ceník účetních služeb

Ceník platný od 1.1.2021
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Minimální sazba (v ceně 20 účetních položek dle deníku)
1000 Kč/měsíc
Zaúčtování účetní položky nad 20 ks
20 Kč/položka
Zpracování evidence pro DPFO pomocí tzv. paušálních výdajů
1000 Kč/rok
Zpracování elektronických dokladů v xml (v ceně 2 h práce)
1000 Kč/měsíc
Zpracování elektronických dokladů nad 2 h
600 Kč/hod
Zpracování ročního účetnictví (daňové evidence)
20 Kč/položka
Zpracování mezd zaměstnanců na HPP
250 Kč/osoba
Zpracování mezd zaměstnanců na DPP
150 Kč/osoba
Zpracování přiznání k DPH/KH/SH
500 Kč/ks
Zpracování Přiznání k silniční dani
200 Kč/auto
Zpracování účetní závěrky
1500 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu FO
800 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu PO
1500 Kč/ks
Vyhotovení přehledu pro OSSZ a ZP
200 Kč/ks
Poradenství a konzultace
1000 Kč/hod
Poradenství a konzultace
600 Kč/30 min
Jednání na úřadech
1000 Kč/hod
Jízdné
8 Kč/km
Registrace k daním
1000 Kč

Ceny jsou smluvní, lze dohodnout individuální podmínky spolupráce dle možností klienta.