Ceník účetních služeb

Ceník platný od 1.10.2019
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Minimální sazba (v ceně 20 účetních položek dle deníku a zpracování DPH/KH/SH))
800 Kč/měsíc
Zaúčtování účetní položky nad 20 ks
20 Kč/položka
Zpracování evidence pro DPFO pomocní tzv. výdajového paušálu
800 Kč/rok
Zpracování elektronických dokladů v xml (v ceně 2 h práce)
800 Kč/hod
Zpracování elektronických dokladů nad 2 h
500 Kč/hod
Zpracování ročního účetnictví (daňové evidence)
20 Kč/položka
Zpracování mezd zaměstnanců na HPP
250 Kč/osoba
Zpracování mezd zaměstnanců na DPP
150 Kč/osoba
Zpracování přiznání k DPH/KH/SH
800 Kč/měsíc (kvartál)
Zpracování Přiznání k silniční dani
150 Kč/auto
Zpracování účetní závěrky
1500 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu FO
800 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu PO
1500 Kč/ks
Vyhotovení přehledu pro OSSZ a ZP
200 Kč/ks
Poradenství v oblasti účetnictví a v oblasti optimalizace daní
800 Kč/hod
Konzultace pro ne-klienty
800 Kč/hod
Jednání na úřadech
800 Kč/hod
Jízdné
8 Kč/km
Vyřízení ŽL, registrace k daním
1000 Kč
Registrace k DPH a dalším daním
500 Kč

Ceny jsou smluvní, lze dohodnout individuální podmínky spolupráce dle možností klienta.

V případě, že se ne-klient po poradenství stane klientem, tak se částka za služby odečítá od první faktury za vedení účetnictví či daňové evidence.