REGISTRACE K DPH JAKO IDENTIFIKOVANÁ OSOBA

Kdy se stáváte identifikovanou osobou?

1) Z jiného státu EU jsme pořídili zboží nad 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu). Identifikovanou osobou se stáváme dnem, kdy překročíme limit!

2) Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords, Facebook reklama). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.

3) Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.

4) Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense nebo prodej eBooku či online kurzu do zahraničí podnikateli. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

5. Jako identifikovaná osoba se můžete zaregistrovat i sami předem, protože se vás brzy bude týkat jedna ze zmíněných situací.

Co vás čeká, když se stanete identifikovanou osobou?

Do 15 dnů od některé ze zmíněných situací podejte přihlášku k registraci identifikované osoby. Vyřídíte to na finančním úřadě nebo přes elektronický formulář daňového portálu Finanční správy.

Podrobný návod na registraci k IO.

Zrušení registrace

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže:

1) nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami)

2) jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) nad 326 tis. Kč

3) jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost