REGISTRACE K DPH JAKO IDENTIFIKOVANÁ OSOBA

Kdy se stáváte identifikovanou osobou?

1) Z jiného státu EU jsme pořídili zboží nad 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu). Identifikovanou osobou se stáváme dnem, kdy překročíme limit!

2) Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords, Facebook reklama). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.

3) Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.

4) Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense nebo prodej eBooku či online kurzu do zahraničí podnikateli. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

5. Jako identifikovaná osoba se můžete zaregistrovat i sami předem, protože se vás brzy bude týkat jedna ze zmíněných situací.

Co vás čeká, když se stanete identifikovanou osobou?

Do 15 dnů od některé ze zmíněných situací podejte přihlášku k registraci identifikované osoby. Vyřídíte to na finančním úřadě nebo přes elektronický formulář daňového portálu Finanční správy.

Podrobný návod na registraci k IO.

Zrušení registrace

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže:

1) nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami)

2) jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) nad 326 tis. Kč

3) jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost

Nový design formulářů

Klikněte nahoře na EPO nebo na Elektronická podání

Zde klikněte na Elektronické formuláře

Na stránce sjeďte níže a vyberte Registrace - a hned první formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty