SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ

Jak správně vyplnit SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ

Mimo přiznání k DPH se vám může stát, že bude třeba podat i tzv. Souhrnné hlášení. To slouží jednotlivým členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo poskytnuté plnění v rámci unie zdaněno.

Týká se vás v případě že (online podnikatelů se vesměs týká bod d příp. a):
a) dodáte zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě - tj. podnikateli, který má platné DIČ. Kód tohoto zboží je "0" a v Přiznání k DPH se objeví v řádku 20.

POZOR!!! Neplatí, když prodáváte soukromé osobě, v tomto případě se SH nepodává..

b) přemístíte obchodní majetek do jiného členského státu. Zde jde o kód "1" a v Přiznání k DPH je také na řádku 20.

c) v případě třístranného obchodu, v tomto případě zadáte kód "2" a v Přiznání k DPH se objeví na řádcích č. 30
 Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.
 
d) poskytnete službu s místem plnění v jiném členském státě s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby
Místem plnění těchto služeb je totiž místo, kde má osoba povinná k dani, které jsme službu poskytli, své sídlo. V tomto případě využijete kódu "3" a v přiznání se vám vše objeví v řádku 21.

Nový design formulářů

Klikněte nahoře na EPO nebo na Elektronická podání

Zde klikněte na Elektronické formuláře

Vyberte typ formuláře, který chcete vyplnit - Přiznání k dani z přidané hodnoty nebo Souhrnné hlášení