Podnikáte online a bez pokut?

Pojďte si nezávazně ověřit vaše znalosti v legislativě opředené nejen kolem online podnikání!
Když nevíte, nevadí, tady o nic nejde 🙂

Kdy se stáváte identifikovanou osobou?

Je razítko povinnou náležitostí faktury?

Kdo je to identifikovaná osoba?

Co je třeba udělat, když klient neuhradí fakturu a plnění nenastane?

Kdy se vám prodej zboží do zahraničí počítá do limitu pro plátcovství DPH v tuzemsku?

Co je to prodej zboží na dálku?

Je občerstvení daňově uznatelným nákladem?

Co nemusí být uvedeno na zjednodušeném daňovém dokladu?

Kdy podáváte souhrnné hlášení

Co je to elektronická služba?

Chcete vědět, jak jste dopadli? Výsledky vám pošleme na uvedený e-mail.