Jste účetní a chcete rozjet svou praxi? Přidejte se do naší vzdělávací agentury "ÚČTUJ CHYTŘE a ONLINE"!

Jak zamíchá s našimi příjmy kompenzační bonus?

V loňském roce, díky vypuknutí epidemiologické situace a následným nařízením, se spoustu podnikatelů dostalo do nezáviděnihodné situace. A tak bylo nuceno čerpat od státu tzv. dotace v podobě KOMPENZAČNÍHO BONUSU či OŠETŘOVNÉHO. Jakým způsobem tyto dotace zahýbají s vašimi příjmy příp. příjmy manželky či manžela?

Daní se kompanzační bonus?

Nikoliv, kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Takže vy si jej do vlastních příjmů nepočítáte.. Uff..

Daní se ošetřovné pro OSVČ?

Pokud se jedná o ošetřovné pro OSVČ, je to příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu a je od daně z příjmů osvobozen. Jedná se tedy v tomto případě o příjem od daně osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí.

Zahrnují se výše zmíněné dotace do příjmů pro uplatnění slevy na manžela (manželku)?

Ovšem situace je krapet jiná v případě, že si vás bude chtít uplatnit partner. Tady platí následující.

Pro uplatnění slevy na manžela (manželku) podle ust. § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP ve výši 24 840 Kč ročně, je jednou z podmínek nároku skutečnost, že vlastní příjmy manžela (manželky) nepřesáhly roční hranici 68 000 Kč. ZDP ve zmíněném ustanovení taxativně vymezuje příjmy (jsou uvedeny níže), které se do vlastního příjmu manžela (manželky) nezapočítávají.

Příjmy, které se do příjmu manžela nezahrnují

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Daňový bonus však mezi těmito nezapočitatelnými příjmy uveden není. Z uvedeného je zřejmé, že kompenzační bonus, stejně jako daňový bonus na dítě, patří mezi příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela (manželky) pro uplatnění této slevy.

A pozor i ošetřovné pro OSVČ z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu je příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob, ale do vlastního příjmu manžela (manželky) se také započítává.

Další příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují (namátkový výčet):

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. (i ty, které se neuvádí v daňovém přiznání),
 • všechny druhy důchodů,
 • dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné),
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • podpora v nezaměstnanosti.

Rodičovský příspěvek představuje formu dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku se nezahrnuje.

Naopak peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění, proto tyto dávky zahrnete do příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.

Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

Jedná se o příspěvek z programu Antivirus a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a do daňového přiznání se neuvádí. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů

(COVID – 19, jako jsou např. COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA aj.)

Dotace v souvislosti s covidem mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů.

Co říci na závěr? Je v tom chaos, ale je to tak!

Nevíte si ani přesto rady? Objednejte se na konzultaci, kde můžeme vše probrat.

Zdroj: Finanční správa

Komentáře