Podnikat na hlavní nebo vedlejší činnost?

Na tzv. hlavní podnikatelskou činnost podnikejte až ve chvíli, kdy nebudete mít na výběr. To znamená, nebudete mít jiný zdroj příjmů – ze zaměstnání, rodičovský příspěvek apod. Nepočítá se sem podpora v nezaměstnanosti na to POZOR! Nemůžete podnikat a přitom být na Úřadu práce, už z logiky věci se tyto dvě záležitosti vylučují.

Kdy tedy můžete podnikat na tzv. vedlejší činnost?

Zjednodušeně napsáno když:
– vykonáváte zaměstnaní, kde si platíte sociální a zdravotní pojištění
– máte nárok na rodičovský příspěvek
– máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (nesmí být z podnikatelské činnosti)- jste student do 26 let
– jste invalidní nebo starobní důchodce
– pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v I. stupni nebo pečujete o osobu v dalších stupních II až IV, pokud se jedná o osobu blízkou a žijete s ní v jedné domácnosti
– vykonáváte vojenskou službu, či jste student
– u zdravotního pojištění ještě můžete podnikat na vedlejší činnosti, pokud pečujete o dítě do 7 let nebo 2 děti do 15 let

Ano, dítě můžete dát do školky, ale pouze na dopoledne, a školní dítě nesmí navštěvovat družinu!

V ostatních případech je nutné podnikat na hlavní činnost.

Při hlavní činnosti platí podnikatel každý měsíc zálohy minimálně 2.352 Kč na zdravotní pojištění a 2.544 Kč na sociální pojištění (částky platné pro rok 2020). Nyní jsou zálohy do září 2020 odpouštěny díky koronakrizi.

U vedlejší činnosti v prvním roce podnikání neplatíme zálohy.

Při zisku do 83.603 Kč za rok 2020 nemusíte platit sociální pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění v dalších letech platíte podle skutečného zisku minulého roku.

Co dále je nutné v podnikání řešit?

Je nutné si vést evidenci příjmů a výdajů – v případě prodeje produktů jde většinou o tzv. daňovou evidenci, kdy evidujete jak příjmy, tak výdaje ve skutečné výši. Dále je dobré si také vést evidenci majetku a závazků, ať máte přehled komu dlužíte nebo kdo vám.

Na konci roku to všechno sečtete a odečtete, vznikne vám nějaký daňový základ a sestavíte daňové přiznání. K tomu přehledy na OSSZ a pojišťovnu, kde počítáte vydané zálohy a skutečný zisk. Dle toho se poté vypočítají zálohy na další podnikatelský rok.

Co když mám podnikání a zaměstnání dohromady?

V tomto případě je potřeba, abyste do daňového přiznání přidali i příjmy z jakéhokoliv podnikání a zaměstnání.

Potřebujete poradit, pomoci, či jen zkonzultovat, zda vše v podnikání děláte správně?

Otevřela jsem speciálně pro vás online konzultace.

Online konzultace

Komentáře
  • eBook PODNIKEJ ONLINE A BEZ POKUT

    Zjistěte, na co vše si dát pozor, abyste se vyhli zbytečným pokutám ze strany finančního úřadu při online podnikání.
    Musíte vůbec mít živnostenský list? A jak je to s DPH nebo EET?
    Zjistíte v eBooku Podnikej online a bez pokut.

  • Nejnovější příspěvky