Jste účetní a chcete rozjet svou praxi? Přidejte se do naší vzdělávací agentury "ÚČTUJ CHYTŘE a ONLINE"!

OSVČ nebo spol. s r. o., co je pro mě lepší?


Podnikáte nebo chcete začít podnikat a stojíte před rozhodnutím, jaká forma podnikání je pro vás lepší, zda podnikat pouze svým jménem na vlastní účet jako tzv. osoba samostatně výdělečně činná nebo si rovnou založit s.r.o. a podnikat pod jménem právnické osoby? Hledisek pro a proti je spoustu a je to na individuálním posouzení právě toho vašeho podnikání, nicméně pojďme se shrnout, co jednotlivé formy podnikání obnášejí.

Základní rozdíl mezi OSVČ a spol. s r.o.

OSVČ je fyzická osoba, která vykonává samostatně výdělečnou činnost. Podniká na vlastní jméno a ručí za případné škody celým svým majetkem. K začátku podnikání stačí zajít s 1000 Kč na živnostenský úřad (pokud nejde o speciální oblasti v podnikání, na které jsou třeba speciální zkušenosti a vzdělání) a zvolit si oblasti podnikání. Vyplníte tzv. jednotný registrační formulář díky návodu, který si můžete vyplnit i doma a nezdržovat se pak již na úřadě. Místem podnikání je vaše trvalé bydliště případně provozovna.

Společnost s ručením omezeným je osoba právnická. Může ji založit jednotlivec, ale až 50 společníků. Oproti OSVČ potřebuje při založení základní kapitál, ale nově se jedná pouze o 1 korunu. Ručí pouze do výše základního kapitálu.

Založení společnosti má dvě fáze. V první z nich dochází k sepsání společenské smlouvy a složení alespoň části základního kapitálu. V druhé části je třeba zapsat společnost do obchodního rejstříku. Společnost také potřebuje vlastní sídlo. Tím může být vaše bydliště, či provozovna.

Spol s r.o. nemá smysl zakládat, pokud chcete podnikat na tzv. volné noze a váš brand stojí na vaší osobě např. v oblasti konzultací či poradenství a vaše zisky jsou hluboko pod milionem Kč za rok.

Výhody OSVČ

 • ideální pro začínající podnikatele
 • rychlejší a jednodušší založení firmy
 • jednodušší administrativa – vedení daňové evidence či řešení daní tzv. paušálními výdaji nově i paušální daní
 • finance si podnikatel vesměs uřídí sám, pokud ne, tak se nám ozvěte na info@saneto.cz
 • osobní přístup k zákazníkovi, kdy je firma postavena na jméně podnikatele
 • možnost si z firmy vybírat peníze ve formě tzv. osobní spotřeby tj. peníze jsou vaše defacto, kdy se vám zachce
 • využití slev na poplatníka, odpočtu na děti a dalších odčitatelných položek v rámci daňového přiznání
 • 15 % daň z příjmu FO je nižší než u osob právnických (ale..)
 • nemusí mít datovou schránku (zatím – od roku 2023 by toto již nemělo platit)
 • relativně jednoduché přerušení či zrušení podnikání

Nevýhody OSVČ

 • ručení celým svým majetkem
 • výdaje na zálohy sociálního a zdravotního pojištění jsou daňově neuznatelné
 • zisk podléhá odvodu sociálního pojištění ve výší 29,2 % a zdravotního pojištění ve výši 13,5 %.
 • nemožnost zaměstnat sebe či manžela (manželku), pouze jako tzv. spolupracující osobu
 • platba tzv. solidární daně ve výši 23 %, pokud je zisk za rok vyšší než 1 701 168 Kč (platné pro DAP za rok 2021)
 • složitější daňová optimalizace

Výhody spol. s r.o.

 • omezené ručení pouze do výše základního kapitálu, který do firmy vložíme (nedoporučuji ale zakládat společnost za 1 Kč)
 • vypadá důvěryhodněji pro obchodní partnery (hlavně v případě velkých korporací a zakázek)
 • podíly na zisku lze vyplácet tzv. ve formě záloh – nesmí ale ohrozit fungování spol s r.o., jinak nelze z firmy jen tak vybírat peníze
 • výhodnější při vyšších ziscích
 • jednodušší daňová optimalizace než u OSVČ
 • relativně jednoduchá převoditelnost vlastnických práv
 • možnost podnikat pod jedním jménem s více lidmi, kdy jednotlivé vztahy určuje tzv. společenská smlouva
 • pokud se ve firmě nezaměstnáte, neplatíte odvody na sociální a zdravotní pojištění (pozor ale na výši důchodu!!!)

Nevýhody spol. s r.o.

 • větší administrativní nálož při zakládání firmy a její delší trvání
 • vedení podvojného účetnictví, které je nákladnější (tady doporučuji najmout si účetní – třeba nás 🙂
 • omezený přístup k financím – peníze nejsou vaše, ale společnosti, nelze tudíž vybírat tak jednoduše, jak u OSVČ
 • podléhá dvojímu zdanění 19 % daň z přímu PO a poté 15 %, kdy si si společníci vyplácí podíly na zisku a to pouze 1x za rok
 • pokud se v s.r.o. zaměstnáte, zaplatíte více na odvodech sociálního a zdravotního pojištění než podnikatel OSVČ
 • pokud jste jednatelem, může být v určitých případech postižen celý váš majetek
 • povinnost zřízení datové schránky (je to vlastně nevýhoda? )
 • administrativně náročné zrušení podnikání společnosti, nutné zapojení likvidátora či insolvenčního správce

Tak jak tedy?

Pokud je vaše podnikání založeno primárně na vaší osobě, chcete náklady udržet na minimu a neplánujete v blízké budoucnosti byznys nadměrně rozšiřovat, bude pro vás pravděpodobně lepší volbou živnostenské podnikání.

Pokud je pro vás naopak prioritou omezené ručení za závazky nebo možnost v budoucnu změnit či rozšiřovat vedení v případě expanze vašich podnikatelských aktivit, bude pro vás výhodnější založit společnost.

A jak v online byznysu?

Podnikání online se poslední dobou i díky krizi stalo fenoménem. Na trhu je nyní spoustu tzv. info podnikatelů, kteří učí ty druhé, jak se pohybovat v online světě, nastavit si správně mindset, jak se zviditelnit apod. Defacto částečně mezi ně patřím i já.

V online se vám může dařit nebo nemusí. Ve chvíli, kdy ale začnete prodávat vaše digitální produkty jako na běžícím pásu a ani se nestihnete rozhlédnout a už máte milion na účtě, je na čase opravdu popřemýšlet nad změnou právní formy z OSVČ na s.r.o. Ideálně už když se k tomu milionu blížíte. Proč? O tom píšu v článku JAK SI DOBŘE SPOČÍTAT VAŠE PODNIKÁNÍ.

Kdy si tedy založit společnost s ručením omezeným?

Pokud chcete podnikat v oboru, kde je vyšší míra rizika a máte tedy odpovědnost za škodu.
Když chcete mít vysoké zisky, které poté zpátky investujete do podnikání.
Dále si založte spol. s r.o., pokud jsou vašimi klienty prestižní obchodníci a další právnické osoby a podnikání není založeno pouze na vaší osobě.
Pokud chcete v budoucnu společnost prodat.
Založení společnosti s ručením omezeným je vhodné i  pokud nechcete ručit svým osobním majetkem.

Kdy zůstat OSVČ?

Pokud chcete dělat konzultace a poradenství či poskytujete jiné služby, kdy jste třeba majitelkou kadeřnictví či děláte masáže nebo manikúru, a toto podnikání je postaveno na Vašem jméně a Vaší osobě, které je zároveň vaší značkou, zůstaňte OSVČ.

A co když máte e-shop?

Tady je to na zvážení, zda s ním začínáte nebo ne. Na začátku asi hned s.r.o. zakládat nebudete. Nicméně samozřejmě můžete. Dokud ale stíháte sami, tak je to v pořádku. Pokud se ale e-shop rozroste, tzn. je zde i větší zodpovědnost za poskytnuté zboží či služby, tak já osobně bych uvažovala právě o s.r.o. A určitě firmu pojistila.

Pokud je Vaším snem být majitelem firmy, rovnou raději založte s.r.o., i když by pro vás OSVČ bylo aktuálně výhodnější. Potenciální přechod z OSVČ na s.r.o. není jednoduchý, bude Vás stát nemalé úsilí a stejně tolik peněz, jako byste založili rovnou s.r.o.

Nejste si stále jisti, pro co byste měli rozhodnout? Objednejte se na konzultaci, probereme to spolu mezi 4 očima :).

Komentáře