Chcete podnikat i v roce 2021?

V tom případě si přečtěte následující řádky, co se vše změnilo. Letos nám kromě pravidelného zvyšování záloh na sociální a zdravotní pojištění zákonodárci spestřili život 2 novinkami. Vznikla tzv. paušální daň a dále se zvedla sleva na poplatníka. Pojďme si to tedy rozebrat.

Sleva na poplatníka

Po dlouhých debatách naší vlády bylo konečně schváleno zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka z ročních 24 840 Kč na 27 840 Kč (měšíčně 2 320 Kč), toto má samozřejmě dopad i na podnikatele a zpracování jejich daňového přiznání. Podnikatelé pozor! Toto platí až od roku 2021. Přiznání za rok 2020 se sestavuje dle pravidel platných pro rok 2020.

Zálohy na sociální pojištění

Jako každý rok, tak i v letošním roce se zvedají minimální měsíční zálohy pro podnikatele, kteří podnikají na hlavní výdělečnou činnost ve výši 2 588 Kč a na vedlejší činnost ve výši 1 036 Kč. Zálohy jsou splatné jsou do konce daného měsíce. Na novou výši záloh přejdete měsíc po podání přehledu za rok 2020. V případě, že v tomto roce s podnikáním začínáte, platíte novou výši záloh od začátku roku.

Zároveň se zvedá částka i dobrovolného nemocenského pojištění, které činí od ledna 147 Kč.

Zálohy na sociální pojištění nemusíte platit, pokud podnikáte na vedlejší činnost a váš roční příjem nepřekročí tzv. rozhodnou částku, která pro rok 2021 činí 85 058 Kč.

Př. Minimální zálohu bude podnikatel hradit, pokud jeho základ daně bude v přehledu za rok 2020 do 212 710 Kč tj. v případě, že uplatňuje tzv. paušální výdaje ve výši:

80 % tj. při ročním příjmu 1 063 550 Kč (měšíční příjem 88 629 Kč)
60 % tj. při ročním příjmu    531 775 Kč (měsíční příjem 44 315 Kč)
40 % tj. při ročním příjmu    354 517 Kč (měšíční příjem 29 543 Kč)

Nad tuto hranici se hradí zálohy úměrně zvyšují. Pokud tedy chcete uplatňovat 60% paušální výdaje a máte příjem 80000 za měsíc budou vaše platby vyšší.

Př. pro podnikatele, který uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 % a jeho roční příjem za rok 2020 je:

800 000 Kč, tak bude hradit zálohy ve výši 3 894 Kč
1 000 000 Kč, tak bude hradit zálohy ve výši 4 867 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění

Stejně jako sociální pojištění, tak se zvedá i zdravotní pojištění, které nově činí 2 393 Kč.  Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná, zálohy musí zaplatit i osoba, která podniká na vedlejší činnost – ta není pouze povinná hradit zálohy každý měsíc (doplatí je na základě výpočtu v ročním přehledu) narozdíl od osoby, která podniká na hlavní činnost. Měsíční zálohy je třeba zaplatit do 8. dne následujícího měsíce.

Narozdíl od záloh na sociální pojištění se výše minimálních záloh mění již od ledna tj. pokud hradíte minimální zálohy, tak si změňte trvalý příkaz. Pokud jsou vaše zálohy vyšší než minimální, tak se do podání přehledu pro vás nic nemění.

Tady je ta hranice platby minimálních záloh benevolentnější. U příjmu 1 mil. Kč a u paušálních výdajů ve výši 60 %, stále hradíte minimální zálohy.

Suma sumárum

Pokud tedy máte podnikání jako svou hlavní činnost, zaplatíte měsíčně na zálohách minimálně 4 981 Kč.

V případě, že byl váš roční příjem 1 mil. Kč tj. měsíčně 83 333 Kč a paušální výdaje ve výši 60 %, tak zaplatíte na zálohách na zdravotní pojištění za rok 2021 28 716 Kč a na sociálním 51 435 Kč tj. celkem 80 151 Kč. Na dani v tomto případě zaplatíte 35 160 Kč, pokud neuplatníte žádné slevy na dani. Když toto vydělíme 12 a spočítáme tím měsíční odvody, vyjde nám částka ve výši 9 609 Kč. Což je více než v případě platby tzv. paušální daně.

Kontroverze zvaná Paušální daň

Od 1. ledna 2021 OSVČ jedním formulářem a platbou splníte všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů. K paušální dani se přihlásíte dobrovolně a ulehčíte si tak zejména administrativu a ušetříte čas, který byste jinak strávili papírováním.

Paušální daň se bude každým rokem zvedat, nyní v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje:

 • zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
 • pojistné na sociální zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 2 976 Kč
 • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

Článků kolem paušální dani je napsáno nespočetně, takže asi vypíchnu to nejdůležitější. K paušální daně se může přihlásit osoba, která:

 • má příjmy do 1 mil. Kč za rok,
 • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost – mimo identifikované osoby,
 • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
 • a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

Výhody paušální daně

 • veškeré platby si odbudete jednou částkou, tzn. nastavíte jeden trvalý příkaz k 18. v daném měsíci a máte vystaráno
 • nepotřebujete účetní apod.
 • nepodáváte daňové přiznání
 • hlídáte si pouze příjmy (pro případ, že byste překročili příjem milion korun za rok)
 • prý vás nebude kontrolovat finančí úřad 🙂

Ovšem mimo výše uvedené výhody, má paušální daň i nevýhody

 • neuplatníte si žádnou slevu na poplatníka
 • mentálně si limitujete rozvoj vaší firmy ze strachu, abyste nepřekročili roční příjem jednoho milionu
 • pokud využíváte paušálních výdajů 80 %, tak určitě neušetříte
 • u paušálních výdajů 60 % je to sporné a závislé právě na vašich dalších odpočtech
 • lze se k ní přihlásit pouze 1x za rok a to do 10. ledna (nyní do 11. ledna, protože 10. je neděle)
 • ve chvíli, kdy překročíte limit, je třeba se odhlásit a zaplacené částky se rozpočítají do záloh na sociální a zdravotní pojištění, takže nakonec tu účetní potřebovat budete, pokud se s tím nechcete drbkat sami..

Paušální daň se tedy bez složitějších výpočtů vyplatí:

 • bezdětným a svobodným podnikatelům
 • podnikatelům, kteří si dále neuplatňují žádné jiné slevy na dani
 • podnikatelům, kteří uplatňují výdaje ve výši 40 %, případně i 60 %
 • chtějí své podnikání držet při zemi
 • podnikatelům, jejichž příjem je nad 500 000 Kč, pokud by jinak uplatňovali paušální výdaje ve výši 60 %, a nemají žadné jiné odpočty.

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Podnikatelé jej zašlou na místní finanční úřad, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budou daň paušálně odvádět. Pokud zahaujete podnikatelskou činnost po desátém lednu, můžete oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.

Chcete prokonzultovat, zda se zrovna vám vyplatí paušální daň? Pošlete mi vstupní data tj. váš příjem apod. a prokonzultujeme to!

Objednete se na online konzultaci ještě dnes!

Online konzultace

Online konzultace

Zdroj: money.cz, finance.cz, cssz.cz

Komentáře
 • eBook PODNIKEJ ONLINE A BEZ POKUT

  Zjistěte, na co vše si dát pozor, abyste se vyhli zbytečným pokutám ze strany finančního úřadu při online podnikání.
  Musíte vůbec mít živnostenský list? A jak je to s DPH?
  Zjistíte v eBooku Podnikej online a bez pokut.

 • Nejnovější příspěvky