Paušální daň 2021: jak se počítá a komu se vyplatí?

Od 1. ledna 2021 OSVČ s jedním formulářem a platbou splní všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů. Podnikatelé se k paušální dani přihlásí dobrovolně a ulehčí si tak zejména administrativu a ušetří čas, který by jinak strávili papírováním.

Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 740 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje:

 • zdravotní pojištění ve výši 2 514 Kč,
 • pojistné na sociální zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 3 126 Kč
 • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

V příštích letech se bude částka přirozeně zvyšovat dle výsledků ekonomiky státu. Na vývoj paušální daně bude mít vliv inflace, HDP i nezaměstnanost.

Paušální daň využijí především drobní živnostníci

K paušální dani se mohou přihlásit podnikatelé, kteří mají roční obrat do 800 tisíc korun. To ale není jediná podmínka.

Podle novely zákona, kterou stále projednává Parlament, se k paušální dani může přihlásit pouze podnikatel, který:

 • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,
 • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
 • a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

Nižší administrativa na úkor daňových úlev

S jediným odvodem se živnostníci zbaví komunikace se třemi úřady. Jednoduše si nastaví trvalý příkaz na částku 5 740 Kč a dopředu si tak vyřeší všechny své povinnosti. S paušální daní jim dokonce odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného.

S paušální daní se pak podle Ministerstva financí také:

 • vyhnete platbám daňovým poradcům nebo účetní,
 • snížíte počet kontrol z finančního úřadu, protože úředníci nebudou mít co kontrolovat.

Přihlášení k paušální dani má i své nevýhody

Podnikatelům s ním odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy. Nebudou moci uplatnit slevu na:

 • poplatníka,
 • manžela/manželku,
 • manžela – držitele průkazu ZTP/P,
 • částečný invalidní důchod,
 • plný invalidní důchod,
 • průkaz ZTP/P,
 • studenta,
 • školkovné,
 • evidenci tržeb
 • nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

Paušální daň se tedy bez složitějších výpočtů vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy nízko pod hranicí 800 tisíc korun.

Komu se vyplatí paušální daň?

Podle výpočtů odborníků z Ministerstva financí se paušální daň vyplatí až 120 tisícům českých podnikatelů. Každý na tom ale bude trochu jinak. Výpočet odvodu se odvíjí od výše příjmů, způsobu výpočtu výdajů a případných daňových úlev.

Podnikatel s ročními tržbami 800 tisíc korun, který využívá 40% výdajový paušál. Paušální daň se mu vyplatí, pokud je bezdětný, ale i jako rodiči, který by teoreticky uplatnil slevu na dvě děti. V prvním případě ušetří měsíčně 6 730 Kč.

Počet dětí Daň Důchod.
pojištění
Zdravotní pojištění Roční odvody a daň Měsíční odvody Rozdíl odvodů
0 47160Kč 70080Kč 32400Kč 149640Kč 12470Kč 6730Kč
1 31956Kč 70080Kč 32400Kč 134436Kč 11203Kč 5463Kč
2 12552Kč 70080Kč 32400Kč 115032Kč 9586Kč 3846Kč

Paušální daň se vyplatí zejména podnikatelům s nízkým výdajovým paušálem. V tomto případě s příjmem 800 tisíc korun ročně a 40% výdaji.

Naopak drobní podnikatelé, kteří využívají 80% výdajový paušál na paušální dani spíše prodělají. Drobný zemědělec s ročními příjmy 400 tisíc korun.

Počet dětí Daň (minus = daňový bonus) Důchodové pojištění Zdravotní pojištění Roční odvody a daň Měsíční odvody Rozdíl odvodů
0           0Kč 30528Kč 28224Kč 58752Kč 4896Kč  -844Kč
1 -15204Kč 30528Kč 28224Kč 43548Kč 3629Kč -2111Kč
2 -34608Kč 30528Kč 28224Kč 24144Kč 2012Kč -3728Kč

U drobného podnikatele s ročními příjmy 400 tisíc a 80% výdajovým paušálem se paušální daň nevyplatí s dětmi ani bez nich. Bezdětný podnikatel by s ní ročně odvedl o 10 128 Kč více, než by musel.

Paušální daň: opatření, které zmenšuje rozdíly v důchodech

Stát vnímá paušální daň jako opatření, které zmenší rozdíly mezi odvody zaměstnanců a živnostníků. Většina OSVČ totiž odvádí jen minimální sociální pojistné. Díky konceptu paušální daně podnikatelé odvedou sice jen 100 Kč na daních, ale připlatí do důchodového systému, čímž si zvýší i důchody.

Stát si od paušální daně slibuje posílení důchodového pilíře. Zachovává přitom dobrovolné přispívání vyšší částkou na penzijní připojištění.

Jak se k paušální dani přihlásit?

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Podnikatelé jej zašlou na místní finanční úřad, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budou daň paušálně odvádět. Pokud s podnikáním teprve začínají, dokument pošlou ještě před zahájením činnosti. 

Pokud tedy začnou s paušální daní od 1. ledna 2021, oznámení odešlou nejpozději 10. ledna 2021.

Oznámení podají na tiskopisu ministerstva, nebo si vytvoří vlastní dokument, který bude obsahovat totožný obsah – tedy údaje i strukturu. K paušální dani se přihlásí i pomocí datové schránky.

V oznámení zazní povinné informace jako:

 • identifikační a kontaktní údaje,
 • údaje o vstupu do paušálního režimu (termín, roční obrat za předchozí rozhodné období apod.),
 • detaily o důchodovém pojištění
 • a údaje ke zdravotnímu pojištění živnostníka.

Chcete poradit s vaším účetnictvím? Prokonzultovat, co je a není pro vás vhodné?

Objednete se na online konzultaci ještě dnes!

Online konzultace

Online konzultace

Zdroj: money.cz, finance.cz

Komentáře
 • eBook PODNIKEJ ONLINE A BEZ POKUT

  Zjistěte, na co vše si dát pozor, abyste se vyhli zbytečným pokutám ze strany finančního úřadu při online podnikání.
  Musíte vůbec mít živnostenský list? A jak je to s DPH nebo EET?
  Zjistíte v eBooku Podnikej online a bez pokut.

 • Nejnovější příspěvky