Jste účetní a chcete rozjet svou praxi? Přidejte se do naší vzdělávací agentury "ÚČTUJ CHYTŘE a ONLINE"!

Vláda konečně schválila Antivirus C, kdo má na něj nárok?

Vláda se konečně dohodla na podmínkách na pomoci zaměstnavatelům malých firem. Jak? Novým typem dotačního programu nazvaného Antivirus C. Přidává se tak k programům MPSV Antivirus A a B, které již nějakou dobu běží.

O co tedy jde?

Jde pomoc ze strany státu spočívajících v promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců -> cílem je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Zaměstnavatelé jsou povinni zaplatit včas pojistné za své zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou zároveň čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Jak se žádá?

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Jak to vůbec je a kdo má nárok?

1) Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.

2) Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují (např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď).

3) Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání s stavem takových zaměstnanců k 31.3.2020 nesnížil o více než 10 %.

4) Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Kdo naopak nárok nemá?

1) zaměstnavatel uvedený v § 109 ods. 3 zákoníku práce tzn.:

  • stát,
  • územní samosprávný celek,
  • státní fond,
  • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů
  • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo
  • regionální rada regionu soudržnosti,

s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.

2) poskytovatel zdravotních služeb

3) zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem

a) České republiky, nebo

b) jinéhočlenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Vyplatí se, nebo ne?

Zda se vyplatí žádat o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění v režimu Antivirus C záleží na tom, jak moc Vás koronakrize postihla.

Pokud Vás koronakrize postihla a víte, že nejste schopni splnit podmínky pro odpuštění v režimu Antivirus C, či už čerpáte náhrady v režimu Antivirus B, tak se vám žádost o odpuštění v režimu Antivirus C nevyplatí.

Ovšem pokud Vás koronakrize nepostihla natolik, že jste schopni plnit podmínky pro odpuštění v režimu Antivirus C, poté se vám žádost vyplatí.

Sledujte nás i na Facebooku:

fanpage: Saneto – Vaše kancelář na dálku

skupina: Vaše kancelář na dálku – účetní poradenství podnikatelům

Reference

mpsv.cz. (17. Červen 2020). Načteno z Ministerstvo práce a sociálních věcí

Komentáře